Vacatures


 
Vrijwilligerswerk voor de Pictura ?

Wegens uitbreiding activiteiten zoekt kunststichting De Pictura zoekt een
veelzijdig administratief medewerkster/medewerker

Korte omschrijving : Administratief medewerker bij stichting.

Taakomschrijving :
Administratieve en contactuele activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Uw
activiteiten zijn mede afhankelijk van uw capaciteiten en wensen. We bieden
veel diversiteit het werk stemmen wij af op uw kunde, interesse en
beschikbaarheid.

Intern :Wij bieden kunstgerelateerd zoekwerk op internet en verwerken van
gegevens in een database (Excel). Administratief werk zoals o.a het bijhouden
en aanvullen van gastenlijsten e.d.
Extern :Telefonisch contacten onderhouden met zaalhouders en kunstenaars,pers
en reclameburo's.

Het meehelpen, opzetten en uitwerken van (neven)activiteiten en ideeën
inzake activiteiten en promotie voor de Stichting.

Eventueel meehelpen aan, verfraaien en verbeteren van website('s) foto's,
afbeeldingen, teksten en webbeheer.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van geplaatste afbeeldingen op
de site en eventuele problemen en hiaten signaleren of oplossen.

Wensen :
Enige computervaardigheden, communicatieve en contactuele vaardigheden,
flexibiliteit (breed inzetbaar), motivatie en belangstelling voor kunst maar
je hoeft zelf niet kunstzinnig te zijn.

Wat bieden we U :
Een leuke en afwisselende werkomgeving waar je hopelijk leuke dingen zult
ziet ontstaan. Ons team bestaat uit variabel team enthousiaste medewerkers
die verantwoordelijk kunnen werken binnen een vrije sfeer.

Werktijden :
In overleg met een minimum van 4 uur p/w en een maximum van 20 uur per week
Aannameprocedure:
Email en vervolgens afspraak op kantoor

Wilt u vrijwilligerswerk voor de Pictura gaan doen? Dat kan heel waardevol
zijn. U moet wel met een paar dingen rekening houden. De belangrijkste zaken
hebben wij hier voor u op een rijtje gezet. Twijfelt u ergens over? Neem dan
contact op met de Pictura, uw arbeidsdeskundige of re-integratiecoach.

Wat is vrijwilligerswerk volgens UWV?

Vrijwilligerswerk is werk :

* waarvoor u niet betaald krijgt (u krijgt natuurlijk wel onkostenvergoeding )

* dat u doet voor een maatschappelijke organisatie
(de Pictura is een stichting);
* dat een ander niet eerder voor loon deed;
* dat u maximaal 20 uur per week doet.

Klopt een van de punten niet? Dan gaat het niet om vrijwilligerswerk. men
ziet u dan niet meer als vrijwilliger, maar als werknemer. Dit kan gevolgen
hebben voor uw uitkering. Vraag dus voor de zekerheid aan uw
arbeidsdeskundige of re-integratiecoach of u inderdaad als vrijwilliger
gezien wordt.

Mag ik vrijwilligerswerk doen naast mijn uitkering? Ja, dat mag.
Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen of om
sociale contacten te onderhouden. Maar als u op zoek moet naar betaald werk,
mag het vrijwilligerswerk uw re-integratie niet in de weg staan.

Hoe zit het met de onkostenvergoeding voor die de Pictura mij toekent?
U kunt voor uw vrijwilligerswerk als vrijwilliger een onkostenvergoeding
krijgen. De maximale vergoeding is € 150 per maand, maar dit bedrag mag per
kalenderjaar niet hoger zijn dan € 1.500. De Pictura kent niet voor alle
functies een vrijwilligers vergoeding. Overleg dus eerst met degene die u
aanneemt. Als u onder deze bedragen blijft, heeft het geen invloed op uw
uitkering.

Maakt u meer onkosten dan € 150 per maand? Bewaar dan de bonnen. Als u het
bedrag boven de € 150 niet met bonnen kunt aantonen, kan dat gevolgen hebben
voor uw uitkering.

Ik heb een WW-, WGA- of Ziektewet-uitkering. Krijg ik door vrijwilligerswerk
vrijstelling van sollicitatie?
U kunt voor een halfjaar vrijstelling van sollicitatie krijgen als:

- u een WW- of WGA-uitkering heeft;

- u langer dan een jaar werkloos bent;

- u gemiddeld 20 uur per week besteedt aan vrijwilligerswerk ;

- u geen salaris,enkel een onkosten vergoeding, ontvangt voor dit
vrijwilligerswerk;

- u niet in een re-integratietraject zit;

- u uw kansen op werk vergroot door uw vrijwilligerswerk.

U moet aan al deze voorwaarden voldoen. Overleg dit altijd met uw
arbeidsdeskundige. Die neemt de vrijstelling of ontheffing dan op in uw
re-integratievisie. Na een halfjaar kijkt het UWV of u nog eens 6 maanden
niet hoeft te solliciteren. Daarna kunnen wij uw vrijstelling steeds met 1
maand verlengen als het vrijwilligerswerk voor u nuttig blijft. Wilt u een
vrijstelling aanvragen? Dat kan met het formulier Aanvraag vrijstelling
sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk. (PDF, 91 Kb)

Heeft u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan bent u niet verplicht te
solliciteren. Dan mag u dus wel een betaalde baan weigeren als u deze krijgt
aangeboden, ook al kunt u wel vrijwilligerswerk doen.

In alle andere gevallen geldt dat u altijd op zoek moet blijven naar een
betaalde baan. Daarom mag u ook maar maximaal 20 uur per week als
vrijwilliger werken. Krijgt u een betaalde baan aangeboden? Dan moet u die
accepteren. Ook als dat betekent dat u daardoor moet stoppen met uw
vrijwilligerswerk. Als u dit niet doet, kan het gevolgen hebben voor uw
uitkering.

Moet ik mijn vrijwilligerswerk aan UWV doorgeven?
Heeft u een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? Dan bent u niet verplicht om uw
vrijwilligerswerk te melden. Maar om misverstanden te voorkomen, adviseren
wij u het toch te doen. Dat kan door een brief te schrijven naar het
UWV-kantoor dat uw uitkering behandelt. Daarin moet staan:

- wat voor vrijwilligerswerk u gaat doen;

- hoeveel uur per week u vrijwilligerswerk gaat doen;

- wanneer u begint en hoe lang u dit vrijwilligerswerk gaat doen;

- uw burgerservicenummer

In de volgende situaties is het verplicht is om vrijwilligerswerk aan UWV te
melden:

- als u een WW-uitkering heeft (dan geeft u uw vrijwilligerswerk op via
uw werkbriefje, of via uw re-integratiecoach als u na 1 januari 2007 voor
het eerst WW heeft ontvangen).

- of als u meer betaald krijgt dan de onkostenvergoeding van € 150 per
maand.

- of als uw vrijwilligerswerk lijkt op het werk waar u oorspronkelijk
voor afgekeurd bent.

Ik heb een Ziektewet-, WIA-, of WW-uitkering. Is vrijwilligerswerk een
sollicitatieactiviteit?
Vrijwilligerswerk is geen sollicitatieactiviteit. U vergroot met
vrijwilligerswerk wel uw kansen op betaald werk. U krijgt als vrijwilliger
bijvoorbeeld meer kennis en ervaring en u doet sociale contacten op. Als u
vrijwilligerswerk doet, moet u daarnaast dus wel blijven solliciteren. U
moet ook een betaalde baan accepteren als u die krijgt aangeboden.

Download hier informatie inzake ondersteuning De Pictura userfiles/file/download.pdf     Stichting de Pictura 2011

Navigation

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte worden gehouden van aankomende exposities en evenementen van "de Pictura" meld u dan nu aan voor de Nieuwsbrief.